Smt. Aadhyashaktiben Majmudar

Mayor

Date:
Time:
Side: B.J.P.

Shree Jitendrabhai V. Hirpara

Mayor

Date: 01-08-2014
Time: Two & half year
Side: B.J.P.

Shree Lakhabhai V. Parmar

Mayor

Date: 01-02-2012
Time: Two & half year
Side: Congress

Shree Satisbhai R. Virda

Mayor

Date: 01-08-2009
Time: Two & half year
Side: Congress

Smt. Jyotiben Vitthalbhai Vachhani

Mayor

Date: 31-01-2007
Time: Two & half year
Side: B.J.P.

Shree Mahendrabhai Liladharbhai Mashru

Mayor

Date: 31-07-2004
Time: Two & half year
Side: B.J.P.