logo

Chairman of Standing Commitee

Shree Nileshbhai G. Dhulesia
Chairman of Standing Committee

Date:01-08-2016
Time: 31-07-2017
Side:B.J.P.

Shree Arvindbhai L. Bhalani
Chairman of Standing Committee

Date:01-08-2015
Time: 31-07-2016
Side:B.J.P.

Shree Sureshkumar (Sanjaybhai) K. Kordiya
Chairman of Standing Committee

Date:01-08-2014
Time:31-07-2015
Side:B.J.P.

Shree Bhagabhai Nathabhai Rada
Chairman of Standing Committee

Date Time Side
31-07-2013 One Year Congress
06-08-2012 One Year Congress
06-08-2011 One Year Congress
06-08-2010 One Year Congress
06-08-2009 One Year Congress

Shree Bharatbhai Kanjibhai Karena
Chairman of Standing Committee

Date:04-08-2008
Time:One Year
Side:B.J.P.

Shree Narendrabhai Arjanbhai Radadiya
Chairman of Standing Committee

Date:04-08-2008
Time:One Year
Side:B.J.P.

Shree Pradipbhai Pranlalbhai Khimani
Chairman of Standing Committee

Date:06-08-2007
Time:One Year
Side:B.J.P.

Shree Sandipbhai Gordhanbhai Chaniyara
Chairman of Standing Committee

Date:12-08-2006
Time:One Year
Side:B.J.P.

Shree Shashikantbhai Ambabhai Bhimani
Chairman of Standing Committee

Date:12-08-2004
Time:One Year
Side:B.J.P.


Comments are closed.