Deputy Mayors

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Deputy Mayor

Date: 01-02-2022
Side: B.J.P.

Shree Himanshubhai Pandya
EX. Deputy Mayor

Date: 01-08-2019
Time: 31-01-2022
Side: B.J.P.

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex. Deputy Mayor

Date: 01-08-2017
Time: 31-07-2019
Side: B.J.P.

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex. Deputy Mayor

Date: 01-08-2016
Time: 31-07-2017
Side: B.J.P.

Shree Divali B. Parmar
Ex. Deputy Mayor

Date: 1-08-2015
Time: 31-07-2016
Side: B.J.P.

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex. Deputy Mayor

Date: 01-08-2014
Time: 31-07-2015
Side: B.J.P.

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex. Deputy Mayor

Date: 31-07-2013
Time: One year
Side: Congress

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex. Deputy Mayor

Date: 01-08-2012
Time: One year
Side: Congress

 Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex. Deputy Mayor

Date: 01-08-2011
Time: One year
Side: Congress

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex. Deputy Mayor

Date: 01-08-2010
Time: One year
Side: Congress

Shree Girishbhai Maganbhai Kotecha
Ex.  Deputy Mayor

Date: 01-08-2009
Time: One year
Side: Congress

Shree Karmanbhai Punjabhai Rabari
Ex. Deputy Mayor

Date: 31-07-2008
Time: One year
Side: B.J.P.

Shree Satisbhai Rameshbhai Virda
Ex. Deputy Mayor

Date: 31-07-2007
Time: One year
Side: B.J.P.

Shree Satisbhai Rameshbhai Virda
Ex. Deputy Mayor

Date: 31-07-2006
Time: One year
Side: B.J.P.

Smt. Gitaben Vaidbhai Malam
Ex. Deputy Mayor

Date: 31-07-2005
Time: One year
Side: B.J.P.

Smt. Niruben Bharatbhai Kambaliya
Ex. Deputy Mayor

Date: 31-07-2004
Time: One year
Side: B.J.P.